Ca preşedinte al Asociaţiei Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din România (ACAFR),Theodor Vasilescu a iniţiat şi a organizat Academia de Dansuri Folclorice.

Academia
este o formă privată de educaţie care aparţine asociaţiei. Solicitanţii pot fi cetăţeni români sau persoane din alte ţări care doresc să-şi perfecţioneze cunoştinţele despre folclorul şi dansul folcloric românesc.

În cei patru ani de studii ai academiei, studenţilor li se predau cursuri teoretice (noţiuni de etnografie, muzică, port de sărbătoare, viaţă tradiţională, obiceiuri etc) şi cursuri practice pentru cunoaşterea stilurilor de joc în diferitele zone ale României ca şi sistemul de scriere a dansurilor. Se fac culegeri în vetre folclorice unde tradiţia îşi mai găseşte locul.


Fiecare an de studiu cuprinde două sesiuni de cursuri, de câte 10 zile fiecare, una în toamnă şi una în primăvară. Între sesiuni studenţii primesc câte o temă de studiu individual.